Veiligheidsmelding

Op 8 oktober 2019 hebben wij ongebruikelijke activiteiten op servers van Anycoin Direct geconstateerd. Wij hebben hier toen via onze website en social media over gecommuniceerd. Naar nu blijkt kan niet worden uitgesloten dat onbevoegden bij dit incident toegang hebben gehad tot gegevens van onze klanten. Het gaat hierbij om namen, e-mailadressen, adresgegevens, het IP-adres van de computer waarmee het account bij Anycoin Direct is aangemaakt en, in sommige gevallen, de geboortedatum van onze klanten. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het gaat om andere (privacygevoelige) informatie. We hebben aangifte gedaan bij de politie en een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Veelgestelde vragen 

Wat betekent dit voor u?

In principe is er geen reden tot zorg, wij adviseren u wel om extra alert te zijn voor phishing; partijen die u benaderen en u vragen om bijvoorbeeld uw wachtwoorden en bankgegevens. Uiteraard dient u hier nooit op in te gaan. Ontvangt u een e-mail, SMS of een ander bericht van ons die u niet vertrouwt, meldt dit dan direct via support@anycoindirect.eu 

Welke maatregelen heeft Anycoin Direct getroffen? 

Meteen na het incident van 8 oktober 2019 hebben wij onze systemen en protocollen door een gespecialiseerd IT-beveiligingsbedrijf laten nakijken. Aan de hand van dit onderzoek is het probleem gevonden en aangepakt. Er zijn daarnaast nog additionele maatregelen getroffen om uw online veiligheid op ons platform verder te waarborgen.  

Zijn mijn wachtwoorden veilig bij Anycoin Direct?

Ja, uw wachtwoorden zijn veilig bij Anycoin Direct. De wachtwoorden van onze klanten zijn met de meest strikte veiligheidsprotocollen beschermd en versleuteld met een sterk hashing-algoritme. Dit betekent dat niemand (ook wij niet) uw wachtwoord kan inzien of achterhalen. Het blijft echter zaak dat uw wachtwoord uniek is en aan sterke eigenschappen voldoet. Wij raden u ook altijd aan om voor elke website of dienst waar een wachtwoord voor nodig is, een uniek en moeilijk te achterhalen wachtwoord te gebruiken en indien mogelijk ook 2FA (twee factor authenticatie) in te stellen op uw accounts. Hiermee vergroot u uw online veiligheid.

Welke gegevens heeft Anycoin Direct van mij? 

Anycoin Direct verwerkt gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze service. Dit verschilt per type account en de door u gekozen instellingen. Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben? Een overzicht hiervan is hier te vinden: https://anycoindirect.eu/nl/home/privacy. 

Wat doe ik als ik een bericht van Anycoin Direct ontvang die ik niet vertrouw? 

Ontvangt u e-mail, SMS of een ander bericht van Anycoin Direct maar twijfelt u of wij de echte afzender zijn, open deze dan niet en klik nooit op een link die u niet vertrouwt. Neem bij twijfel contact op met onze supportafdeling.

Orders worden uitsluitend verwerkt via ons platform, wij zullen u nooit vragen geld over te maken, ons inzage te geven in uw tegoeden of naar uw wachtwoord vragen.

Zijn er gegevens verloren gegaan?

Er zijn door dit incident geen gegevens verloren gegaan. 

Waarom krijg ik deze e-mail van anycoindirect.eu?

U ontvangt dit bericht omdat u ooit een account heeft geregistreerd op ons platform. 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.